DİDİM

Didim, adını yunanca “ikiz kardeş” anlamına gelen “Didyma” kelimesinden almaktadır. Efes’te Artemis Tapınağı, Didim’de ise Artemis’in ikiz kardeşi kehanetin tanrısı Apollon’a adanan tapınak bulunmaktadır. Antik çağın 3. Büyük tapınağı ve Mitolojik bir öyküsü bulunan Medusa heykeli görülmeye değer.